Έργα - Πελάτες

Q86 Wine Bar

 • Σύστημα Ήχου
 • Σύστημα Ασφάλειας
 • Σύστημα Επιτήρησης (CCTV)
 • Ταμειακό Σύστημα - Παραγγελιοληψία
 • Έλεγχος Φωτισμού (DMX)
 • Δίκτυο Η/Υ - WiFi

Gela Pharmacy

 • Σύστημα Ήχου
 • Σύστημα Ασφάλειας
 • Σύστημα Επιτήρησης (CCTV)
 • Δίκτυο Η/Υ

Yakinthos Hotel

 • Σύστημα Επιτήρησης (CCTV)
 • Δίκτυο Η/Υ - WiFi
 • Κεντρική Εγκατάσταση Επίγειας & Δορυφορικής Τηλεόρασης
 • Πυρανίχνευση

Mythic Valley Hotel

 • Έλεγχος Πρόσβασης - Ηλεκτρονικές Κλειδαριές
 • Σύστημα Επιτήρησης (CCTV)
 • Δίκτυο Η/Υ - WiFi
 • Κεντρική Εγκατάσταση Επίγειας & Δορυφορικής Τηλεόρασης
 • Πυρανίχνευση

Mythic Summer Hotel

 • Σύστημα Ήχου
 • Έλεγχος Πρόσβασης - Ηλεκτρονικές Κλειδαριές
 • Σύστημα Επιτήρησης (CCTV)
 • Δίκτυο Η/Υ - WiFi
 • Τηλεφωνικό Κέντρο
 • Κεντρική Εγκατάσταση Επίγειας & Δορυφορικής Τηλεόρασης
 • Πυρανίχνευση