Ανθρώπινο Δυναμικό

Επένδυση στη γνώση

Κύρια αρχή μας όλα τα στελέχη και το προσωπικό να εκπαιδεύεται κατάλληλα και να ενημερώνεται συνεχώς, για να έχει εμπεριστατωμένη γνώση και μεγάλη ικανότητα στην εφαρμογή της.

Με την άρτια εκπαίδευση και τη χρήση θεσπισμένων διαδικασιών και εργαλείων, η εταιρεία μας κατάφερε να θεωρείται σήμερα μια από τις καλύτερες στην εκπόνηση μελετών και έργων σε απαιτητικούς πελάτες και στην επίλυση δύσκολων τεχνικών προβλημάτων.

Κορυφαίος Εξοπλισμός

Για σωστό αποτέλεσμα, υψηλού επιπέδου απαιτούνται και τα κατάλληλα εργαλεία. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μόνο υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας εργαλεία, αναλώσιμα αλλά και μέσα ατομικής προστασίας της Wurth.